Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje o Gminie

 

- dsc_0117.jpg

Charakterystyka Gminy Chodów

Gmina Chodów obejmuje obszar 78 km2. Jest gminą typowo rolniczą, 68,5 % powierzchni to użytki rolne o wysokiej bonitacji gleb. Przeważa wysokotowarowa produkcja roślinna i zwierzęca wśród 425 gospodarstw indywidualnych i innych podmiotów gospodarki rolnej. Wiodącym reprezentantem produkcji rolnej jest Gospodarstwo Nasienno – Rolne „Bovinas” sp. z o. o. w Chodowie. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Siedzibą gminy jest m. Chodów, w którym zamieszkuje około 800 osób. Teren gminy administracyjnie jest podzielony na 16 sołectw. Liczba ludności zamieszkująca na terenie gminy – ok. 3500 osób, z tego czynnych produkcyjnie jest ok. 2370 osób. Na terenie gminy zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, które stanowią dziedzictwo kultury, są to zespoły pałacowo dworskie, obiekty sakralne w Dzierzbicach i Rdutowie wyznania rzymsko – katolickiego, które stanowią siedziby parafii.

Infrastruktura techniczna i komunalna

Infrastrukturę drogową stanowią drogi krajowe, powiatowe i gminne. Łączna sieć dróg o znaczeniu ponad lokalnym wynosi 112 km. Długość dróg gminnych wynosi 57 km. Długość dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej wynosi – powiatowych – ok. 40 km i gminnych – 12 km.

Rozbudowana sieć wodociągowa gwarantuje korzystanie z wodociągu dla ok. 99% ogółu mieszkańców poprzez Stacje Wodociągowe w Dzierzbicach, Koserzu i Rdutowie. Infrastruktura wodociągowa zabezpiecza bezpieczeństwo p.pożarowe na terenie gminy.

Miejscowości o zwartej zabudowie są skanalizowane (Chodów, Dzierzbice, Domaników ); utylizacja ścieków odbywa się na oczyszczalni ścieków w m. Chodów lub w oczyszczalniach przydomowych (Długie).

Komunikację publiczną zapewnia mieszkańcom gminy rozwój telekomunikacji (stałe łącza telefoniczne, Internet) i telefonii komórkowych.

Wybudowana na terenie gminy Stacja Paliw w Czerwonce zabezpiecza zaopatrzenie w materiały pędne dla pojazdów rolniczych i mechanicznych.

Obiekty użyteczności publicznej

 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Chodowie
 • Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej (Filia Szkoły podstawowej w Chodowie)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chodowie
 • Świetlice Wiejskie w m. Bowyczyny, Rdutów, Studzień 

Przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń

 • Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej
 • Stowarzyszenie „Solna Dolina”

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

 • SAPARD (unijny program dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej) w Poznaniu
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu
 • Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu
 • Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Koninie
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
ŁJ

Gmina Chodów
Chodów 18, 62-652 Chodów, Tel.:63 273 72 20
E-mail: sekretariat@chodow.pl
NIP: 666-21-02-441, Regon: 311019042

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x